Spring naar de inhoud

Groepsimmuniteit: is het onethisch om niet te vaccineren?

kudde immuniteit groepsimmuniteitZijn ongevaccineerde mensen als schuldige aan te wijzen voor uitbraken en het besmetten van andere kinderen? Is het onethisch om niet te vaccineren? Zijn ouders die niet vaccineren 'free riders"? M.a.w. surfen ongevaccineerde kinderen gratis mee op de immuniteit van gevaccineerden?

Groepsimmuniteit betekent in het kort: als je binnen een groep genoeg mensen vaccineert, dan zijn ook de ongevaccineerden door hen beschermd. Als je niet vaccineert, dan zal de vaccinatiegraad dalen en kan dit zorgen voor nieuwe uitbraken en kunnen ziektes weer terug komen.  De gewenste vaccinatiegraad ligt voor de meeste infectieziektes rond de 95%. De term 'groepsimmuniteit' wordt keer op keer aangehaald door de media en in vrijwel elke vaccinatiediscussie. Is er wetenschappelijke gronding voor groepsimmuniteit?

Wetenschap is voortschrijdend inzicht

Het vaccinatievraagstuk is mijns inziens een puzzel met vele stukken. Groepsimmuniteit is hier 1 van. Wetenschap werkt met voortschrijdend inzicht. Het is immers nog niet zo lang geleden dat we dit normaal vonden:

dokter beveelt roken aan
Roken op doktersadvies: "gun uw keel een vakantie"....

En lang geleden werd Galileo Galilei ook voor gek verklaard, toen hij zei dat de aarde rond de zon draaide. Een echte wetenschapper blijft, mijns inziens, altijd rekening houden met de mogelijkheid dat wat nu een goed idee lijkt, dat misschien later niet zou blijken te zijn. Het opdelen van ouders in pro en anti vaccineerders, helpt dan ook niet mee aan de discussie. Laat vooral iedereen meewerken aan het compleet maken van deze complexe puzzel. Ik zou heel graag mijn kind tegen een nare ziekte willen beschermen in ruil voor de tijdelijke pijn van een prik. Ik heb alleen in de afgelopen 7 jaar niet genoeg bewijs kunnen vinden dat vaccins veilig, goed getest en effectief zijn.

De 10 vraagtekens bij groepsimmuniteit

 1.  Er loopt nog een hele generatie rond die niet gevaccineerd is. Het rijksvaccinatieprogramma begon in 1957. Mijn ouders komen uit de jaren '40 en zijn (vrijwel) niet gevaccineerd. Zou volgens de theorie van groepsimmuniteit deze generatie dan ook een bedreiging voor de volksgezondheid moeten zijn?
 2. Volgens het RIVM beschermen vaccins tot je een jaar of 19 bent. Iedereen ouder dan 19 is dus als ongevaccineerd te beschouwen. Deze mensen werken al decennia lang met onze kinderen op scholen en creches. En medisch personeel al decennia met zieke mensen. Zijn deze ongevaccineerden ook een bedreiging?
 3. Volgens het RIVM ben je bij 14 maanden pas beschermd tegen de bof, mazelen en rode hond, als je al je prikken hebt gehad. Toch word er in de media alleen gesproken over het weigeren van ongevaccineerden op crèches. Moeten we volgens deze redenering dan ook alle gevaccineerde kinderen tot 14 maanden weigeren?
 4. Pas gevaccineerden zijn volgens de bijsluiter soms tijdelijk besmettelijk. Er zijn 3 soorten vaccins: die met dood, inactief en levend virus. Van vaccins waarbij gebruikt wordt gemaakt van levend virus, is bekend dat ze tot 3 weken na vaccinatie besmettelijk zijn via het keel en neusslijmvlies. Moeten we ouders van pasgeborenen hier beter over informeren, zodat ze ervoor kunnen kiezen hun kinderen uit de buurt van pas gevaccineerden te houden?
 5. Het Amerikaanse RIVM (CDC) liet weten dat uit de mazelenuitbraak in 2011 in New York gebleken is dat met het mazelen vaccin gevaccineerde individuen immuun zouden moeten zijn, maar wel geïnfecteerd raakten met het mazelenvirus en ook anderen hiermee konden besmetten (secondaire transmissie). Hier nog een aantal voorbeelden van besmetting door gevaccineerden. Is het de moeite waard om uit te zoeken of deze mazelenuitbraken te wijdden kunnen zijn aan falende vaccins?
 6. In de periode voordat vaccinaties hun intrede deden, waren baby's de eerste tijd beschermd tegen infectieziekten door de antilichamen in moedermelk. Dit heet bescherming door maternale antilichamen. Voor mazelen was de maternale bescherming wel 14 maanden. Dit is inmiddels terug gelopen tot slechts 3 maanden. De moeders verworven deze antilichamen vroeger door het doormaken van de ziekten in hun kindertijd. De antilichamen werden later in het leven weer versterkt door nieuwe blootstelling. De baby's van vandaag de dag worden geboren uit moeders die gevaccineerd zijn en veel minder blootgesteld zijn aan infectieziekten. Hierdoor kunnen moeders deze antilichamen steeds minder doorgeven aan nieuwe generaties. Dit blijkt uit verschillende onderzoeken, waaronder deze. In tegenstelling tot het angstbeeld wat ons opgelegd wordt door media en het RIVM, zijn de baby's die nu geboren worden, veel korter beschermd en kwetsbaarder dan baby's die geboren zijn voor het vaccinatietijdperk, door de sterke afname in beschermingsduur van moederlijke antilichamen. Een algemene verzwakking van onze collectieve weerbaarheid is dus een prijs van grootschalige vaccinatie.
 7. groepsimmuniteit faaltDe originele theorie van groepsimmuniteit is ontdekt door wetenschapper A. W. Hedrich. Hij bestudeerde de epidemiologie van mazelen tussen 1900-1930 (in het pre-rijksvaccinatietijdprogrammatijdperk dus). Deze theorie van groepsimmuniteit is vervolgens klakkeloos toegepast op vaccinaties. Zijn onderzoek * werd gepubliceerd in 1933 in het 'American Journal of Epidemiology'. Hij concludeerde dat wanneer 68% van de kinderen onder de 15 de mazelen doorgemaakt hadden, dan kwam daarna de epidemie tot een halt. Om verschillende redenen, is deze natuurlijke immuniteit, verworven voor de introductie van vaccinaties, niet te vergelijken met de 'kudde immuniteit' die door vaccins tot stand gebracht zou worden. Opvallend is vooral dat er een veel lager percentage mensen de ziekte hoefde door te maken voordat er sprake was van kudde immuniteit, dan bij vaccins.
 8. Vaccineren is geen immuniseren. Immuun wordt je alleen van het doormaken van een ziekte. De bescherming is dan meestal levenslang en tegen alle varianten van de ziekte. Bij vaccinatie worden slechts tijdelijk de antilichamen tegen een beperkt aantal varianten van een infectieziekte opgejaagd. Neil Z. Miller haalt onderzoeken aan dat het percentage voor groepsimmuniteit voor het mazelenvaccin steeds verder omhoog geschroefd werd. Begon het in1963 bij een vaccinatiegraad van 70-80% voor kinderen tot 2 jaar in stedelijke gebieden. In 1991 bleek een percentage van bijna 100% nog niet voldoende. En dat voor een vaccin dat een effectiviteit van 90-98% beloofd. In 1997 laat Miller weten dat toen het mazelenvaccin in 1963 geïntroduceerd werd in de VS, de autoriteiten lieten weten dat de ziekte volgens berekeningen in 1967 uitgeroeid zou moeten zijn....We zien de groepsimmuniteit bij vaccins keer op keer falen. Het percentage van groepsimmuniteit wordt (hierom?) ook steeds verder opgehoogd.morbiditeitscijfers mazelenmorbiditeitscijfers maze
 9. Uit vergelijkingen die gemaakt worden tussen gevaccineerde kinderen en ongevaccineerde kinderen, komen ongevaccineerde kinderen steeds als gezonder uit de bus. Wordt het geen tijd voor een grootschalig onderzoek hiernaar? Ook dit onderzoek van het RIVM toont aan dat grootschalige vaccinatie het immuunsysteem juist kan verstoren. De T1/T2 balans raakt verstoord en de Igb aanmaak, resulterend in auto-immuunziekten. We zitten nu met 1 op de 4 kinderen die chronisch ziek zijn. Een studie in het Journal of Molecular and Genetic Medicine laat een verontrustend verband zien tussen de hoeveelheid kindervaccins en het toenemende aantal ontstekingsziektes. En dit onderzoek laat verband zien tussen het HIB vaccin en diabetes type 1. Vooral KNO klachten zijn opvallend aanwezig bij gevaccineerde kinderen. Zijn het juist de ongevaccineerden die zich zorgen moeten maken over de gevaccineerden die door hun verstoorde immuunsysteem juist bevattelijker zijn voor ziekten?
 10. Recent was er een Duits jongetje wat aan mazelen overleed. In de media werd hij gelabeld als ongevaccineerd. Bij nader onderzoek bleek dit jongetje gewoon mee te hebben gedaan aan het vaccinatieprogramma, maar was hij te jong om alle prikken te hebben gehad. Volgens Duitse regelgeving kom je daardoor in de boeken te staan als 'ongevaccineerd'. Ouders krijgen daardoor het vertekende beeld dat er een ongevaccineerd jongetje overleden is aan de mazelen. Verder was er een meisje van 17 wat in 2013 tijdens de mazelenepidemie overleed. Hoe droevig dit ook was, belangrijke details zijn ook dat zij haar hele leven ziekelijk was, aan een rolstoel gekluisterd was en ook nog een longontsteking erbij kreeg. In eerste instantie hield het RIVM deze informatie achterwege in het persbericht. Dat er jaarlijks, volgens het LAREB, ca. 1300 meldingen van vaccinatieschade binnen komen en er tussen de 4-10 kinderen per jaar overlijden na vaccinatie krijgt ook opvallend weinig aandacht.

Mazelen

In de laatste 10 jaar is er geen kind overleden aan mazelen in de VS. In die tijd zijn er zijn 2320 meldingen gemaakt van beschadiging of overlijden door het mazelenvaccin. Mazelen is een cyclische ziekte die in Nederland zo eens in de 12-13 jaar langskomt. Dit ondanks dat we al decennia lang de benodigde vaccinatiegraad halen. We weten inmiddels dat mazelen een onschuldig verloop kan hebben als je er rekening mee houdt dat het lichaam grote hoeveelheden vitamine A en C verbruikt. Ook zijn we erachter gekomen dat het verkeerd gebruik van koortsremmers (paracetamol e.d.) juist kan zorgen voor complicaties. Koorts is een slim afweermechanisme van het lichaam. Door koorts te generen wordt er een dusdanig warme omgeving gecreëerd waarin het virus niet kan floreren. Door koortsremmers daalt initieel de koorts, maar het virus kan gaan sluimeren en uiteindelijk voor complicaties zorgen. RIVM: kunnen we het buget besteden aan het voorlichten van ouders met deze levensreddende informatie? Vaccins worden aangeraden als enig redmiddel. Waarom maken we niet gebruik van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en gaat het RIVM meer voorlichten over bijv. suppletie met vitamine A & C tijdens de mazelen en het voorzichtiger inzetten van koortsremmers?

mutatie van virussen door grootschalige vaccinatieMutatie van virussen door vaccinatie

Nog een belangrijk punt m.b.t. de langetermijngevolgen van grootschalige vaccinatie: Mutatie. Net zoals antibiotica ervoor gezorgd heeft dat er killer germs zijn ontstaan, geldt dit ook voor vaccins.

Het falende kinkhoestvaccin

Het kinkhoestvaccin is een onprettig voorbeeld van wat vaccinatie kan aanrichten. Ook bacteriën willen overleven en gaan dus muteren als ze bedreigd worden, bijv. door vaccinatie. Laten we naar de officiële WHO cijfers kijken:

kinkhoestgevallen nederland

Bron: Wereldgezondheidsorganisatie

Het waterpokkenvaccin zorgt in de VS voor mutatie naar ernstiger virus:

"Voor de introductie van het waterpokkenvaccin, kreeg 95% van de bevolking waterpokken via de natuurlijke weg (meestal op kinderleeftijd). Deze gevallen waren vrijwel altijd goedaardig en resulteerden in levenslange immuniteit. Dit hoge percentage van natuurlijke immuniteit is aangetast door grootschalige vaccinatie. Het vaccinatieprogramma biedt hooguit in 70-90% van de gevallen bescherming. Deze bescherming is slechts tijdelijk en van onbekende duur. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het virus naar een veel kwetsbaardere groep: volwassenen. Wanneer je waterpokken krijgt op volwassen leeftijd, heb je 20 keer meer risico op overlijden geven en 15 keer meer op ziekenhuisopname, vergeleken met wanneer je het als kind krijgt. Voeg hier nog aan toe dat je 30-50 jaar lang meer risico hebt op gordelroos voor volwassenen. Inmiddels zijn er boosters nodig voor het waterpokkenvaccin. Deze zijn al met al minder effectief dan de natuurlijke immuniteit die bestond voor de introductie van het vaccin. "

Inhoudelijk commentaar (alleen met bron. Ad hominem aanvallen en modder-gooien worden niet als bijdrage gezien) is welkom.

Vragen stellen en verder lezen kan bijv op https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

Bronnen:

http://vaccinationcouncil.org/2012/07/05/herd-immunity-the-flawed-science-and-failures-of-mass-vaccination-suzanne-humphries-md-3/

http://www.vaccinationcouncil.org/wp-content/uploads/2012/07/Goldman-SummaryofChickenpoxVaccine1.pdf

* “Monthly estimates of the child population ‘susceptible’ to measles, 1900-1931, Baltimore, Maryland”; A W Hedrich; American Journal of Epidemiology; May 1933 – Oxford University Press.

http://vaccinationcouncil.org/2012/07/05/herd-immunity-the-flawed-science-and-failures-of-mass-vaccination-suzanne-humphries-md-3/

http://www.wakingtimes.com/.../measles-transmitted-by.../ 

http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/.../bof-_mazelen... 

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/13/146

[bol_product_links block_id="bol_58bd64345ee0e_selected-products" products="9200000011174727" name="O shea" sub_id="" link_color="003399" subtitle_color="000000" pricetype_color="000000" price_color="CC3300" deliverytime_color="009900" background_color="FFFFFF" border_color="D2D2D2" width="384" cols="1" show_bol_logo="undefined" show_price="1" show_rating="1" show_deliverytime="1" link_target="1" image_size="1" admin_preview="1"]

14 reacties op “Groepsimmuniteit: is het onethisch om niet te vaccineren?

 1. Gerdine

  Wat heerlijk om een medestander te vinden. Niet anti maar wel kritisch! Mooi geschreven en zeker eens met de vragen die je stelt.

  Reageren
 2. Myrna

  Wat een fijn helder stuk, Annemieke! Toevallig zat ik net verlegen om een mooie samenvatting over groeps-immuniteit dat voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is.

  Reageren
 3. Bianca

  Dank je wel interessant stuk! Wist al veel maar je zet duidelijk een hoop feiten even op een rij! Top, fijne dag! ( heb net trouwens je natuurlijke shampoo en crèmespoeling gebruikt, voelt goed aan nog even laten drogen☺️😉)

  Reageren
 4. Laura

  Interessant artikel. Waar kan ik uitgebreidere wetenschappelijke informatie vinden m.b.t. het muteren van een virus door het bestaan van vaccins? Ik be niet ingeent en ben er weleens van beschuldigd risico te vormen voor de mutatie van virussen, en hoewel ik geloof dat dit niet waar is, kan ik hier weinig informatie over vinden.

  Reageren
 5. Pingback: 10 vraagtekens bij groepsimmuniteit – Kuddeimmuniteit

 6. Jet

  Beste Annemieke,

  Nu de mazelen onlangs weer oprukte, werd er in de media weer flink gelobbyd voor verplichte vaccinatie. Af en toe kwam het mijn neus in elk geval uit, mensen die zich vooral bang laten maken en blind afgaan op de (vaak) beperkte/eenzijdige informatie die het RIVM geeft.

  Bedankt voor je toelichting op de materie.

  En het valt ons ook op, dat veel kinderen tegenwoordig chronisch ziek zijn of kno problemen hebben. Tijd voor onderzoek en meer duidelijkheid! Wij zijn in elk geval ook (nog) niet overtuigd dat vaccineren beter is.

  PS er staat een aantal (type?)foutjes, misschien goed om de tekst nogmaals door te lezen (en anders mail me, en ik geef ze door :-))

  Reageren
 7. Pingback: Groepsimmuniteit | Pearltrees

 8. Pingback: Meeeeer..... | Pearltrees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *