Spring naar de inhoud

Wat zelfs jouw dokter niet weet over vaccinaties

manipulatie in vaccinatieonderzoeken, onbetrouwbaar onderzoek vaccinaties

Vaccinaties worden goedgekeurd na een grondig objectief wetenschappelijk onderzoek. Dat was waar ik in eerste instantie vanuit ging en velen met mij. Dat onderzoeken naar de veiligheid van vaccinaties op z'n zachts gezegd enigszins gekleurd zijn, wil ik illustreren met wat voorbeelden uit een origineel onderzoeksrapport.

Hoe het gebruik van een neutraal placebo omzeild wordt

Stel, je wilt de effecten testen van een vaccin. Wetenschappelijk onderzoek vraagt dan dat je 2 groepen test. De ene groep geef je het vaccin, de andere groep geef je een placebo. Van een placebo mag je verwachten dat deze neutraal is: bijv. een injectie met (zout)water. Hier een voorbeeld van hoe bijv. het HIB vaccin in werkelijkheid getest werd, zonder een neutraal placebo (en hoe dat toch legaal is):

Fabrikant Sanofi Pasteur en het onderzoek naar het HIB Vaccine:

"In a randomized, double-blind US clinical trial, ActHIB vaccine was given concomitantly with DTP to more than 5,000 infants, and hepatitis B vaccine was given with DTP to a similar number". 

Wat staat hier?

Dit is een goed voorbeeld van hoe ze het gebruik van een neutraal placebo omzeilen. 1 groep van 5000 kinderen krijgt het te testen vaccin: ActHIB. Maar, het krijgt niet alleen het ActHIB vaccin wat ze willen testen, ze mengen het met het DTP vaccin. Vervolgens geven ze de placebogroep geen neutrale placebo, maar OOK VACCINS en niet 1, maar zelfs 2: Hepatitus B + DTP. Er worden zo omstandigheden gecreëerd waardoor het moeilijk wordt om na te gaan welke werking bij welk vaccin hoort.

Het interpreteren van de uitkomst als "veilig" gaat als volgt:

Uit het onderzoek van fabrikant Sanofi Pasteur en het HIB Vaccin:

"deaths due to sudden infant death syndrome (SIDS) and other causes were observed, but were not different in the two groups. In the first forty-eight hours following immunization, two definite and three possible seizures were observed after ActHIB vaccine and DTP in comparison with none after hepatitis B vaccine and DTP.(2)"

Wat staat hierboven nou?

Ze beweren hier dat er in beide groepen babies stierven (aan wiegendood en andere oorzaken). Daarnaast zijn er 2 zekere beroertes waargenomen en 3 mogelijke beroertes. (wat zegt dit over de kans op bijwerkingen, is die in dit geval al niet groter dan de kans op de ziekte?) De conclusie over de veiligheid die hierover naar buiten gebracht wordt is dat er geen verschil zat in beide groepen wat betreft de bijwerkingen. De kans is groot dat artsen en ouders dit interpreteren als dat er niet veel anders gebeurde in de gavaccineerder groep, dan in de neutrale placebogroep. Als in beide groepen alle kinderen ziek waren geworden, had je nog steeds kunnen zeggen: ,,Er zate geen verschil in bijwerkingen tussen beide groepen". Dit om aan te geven wat een rottig woordspel hier gespeeld wordt.

Dat er geen verschil was in de frequentie en ernst van de bijwerkingen die waargenomen werd in beide groepen zegt weinig over de veiligheid van het geteste vaccin in dit geval. Welke bijwerkingen dat waren en hoeveel mensen bijwerkingen krijgen is natuurlijk wat we willen weten. Dit wordt omzeild. Er wordt alleen gezegd dat er geen verschil in het aantal en de ernst van de bijwerkingen was tussen beide groepen en zo tonen ze de veiligheid aan. Dit is vergelijkbaar als wanneer een fabrikant van rode wijn de veiligheid wil bewijzen. Als placebo gebruikt hij geen water, maar witte wijn. Tot slot trekt hij de conclusie: Rode wijn is veilig, want er is geen verschil in dronkenheid tussen de groep die de rode wijn kreeg en de groep die de witte wijn kreeg. Wat de consument natuurlijk wil weten is het effect van de rode wijn vergeleken met een groep mensen die geen wijn heeft gedronken.

Lange termijn effecten

Er wordt geen onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van vaccins. Het langste onderzoek naar vaccins is tot 12 dagen na vaccinatie. Het kortste is 4 dagen (Hepatitus B). Wat er daarna gebeurt is voor eigen rekening.

Lees hier meer.

manipulatie onderzoek vaccinaties

Objectief?

Nog geen 30 jaar geleden was het zeer ongebruikelijk dat onderzoekers geld ontvingen van de bedrijven waarvan ze het product onderzochten. Inmiddels is deze manier van financiering meer regel dan uitzondering geworden. Hiermee vervalt een groot stuk objectiviteit.

Onderzoekers van het Beth Israel Medical Center in New York onderzochten 4 medische tijdschriften: American Journal of Psychiatry, Archives of General Psychiatry, Journal of Clinical Psychiatry and Journal of Clinical Psychopharmacology. Ze onderzochten onderzoeken naar psychiatrische medicijnen. De resultaten van deze onderzoeken zijn veelal in het voordeel van het medicijn.

  • 8 van de 10 onderzoeken toonden positieve resultaten wanneer het onderzoek gesponsord was door het bedrijf dat het medicijn maakte.
  • 5 van de 10 onderzoeken toonden positieve resultaten wanneer het onderzoek niet gesponsord door de farmaceutische industrie.
  • 3 van de 10 onderzoeken toonden positieve resultaten wanneer het onderzoek uitgevoerd door concurrenten van de maker van het medicijn.(3)

De positieve uitslag van een studie lijkt dus verband te houden met de partij die deze uitvoert en door wie deze gefinancierd wordt.

Meerdere onderzoeken doen en de slechte mag je weggooien (en het is legaal)

Het is wettelijk toegestaan om meerdere onderzoeken te doen naar dezelfde vaccinatie. Wanneer er een aantal onderzoeken gedaan zijn, ben je vrij om daarna te kiezen welke van deze onderzoeken je naar buiten wilt brengen. De goede laat je publiceren, de slechte mag je weggooien. Onderzoeksjournalist van 'the Guardian' Ben Goldacre, zelf arts en als research-epidemioloog verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine heeft een boek over deze praktijken geschreven "Bad Pharma".

In 2004 heeft de farmaceutische industrie een database opgericht om zulke kritieken de mond te kunnen snoeren. In deze database kunnen alle onderzoeken die ooit gedaan zijn gearchiveerd worden. Wat is hiervan de zwakke plek? Onderzoeken die negatieve resultaten hadden, mag je op volledig vrijwillige basis aangeven. Of niet.

Ben Goldacre, onderzoeksmanipulatie

Korte introductie werking farmaceutische industrie

De farmaceutische industrie is op de wapenindustrie na, de grootste op aarde. Deze industrie bestaat uit commerciële bedrijven (vaak beursgenoteerd). Er is sprake van aandeelhouders en grote marketingbudgetten (tot wel 30% van de gaat naar reclame voor medicijnen in de VS, wat neer komt op miljarden euro's). In Nederland mag je niet adverteren voor medicijnen, in de VS mag dit wel en krijg je elk reclameblok wel een ziektebeeld te zien en een reclame voor een medicijn dat zou kunnen helpen. Er wordt gewerkt met verkoopteams (bekend als artsenbezoekers) en verkooptargets. Dit is iets om in je achterhoofd te houden wanneer je een product van ze koopt. Ook al voel je niet dat je het koopt, omdat de zorgverzekering betaald, het is wel degelijk zo. Net als bij een ander commercieel bedrijf mag je dus kritisch zijn. Artsen krijgen hun informatie ook van deze bedrijven. De informatie die zij op hun beurt krijgen, kun je dus zien als reclamefolders waarmee de producent zijn vaccin of medicijn wil verkopen ten koste van de concurrent. Hier een filmpje van een ex-verkoopmedewerker die uitlegt hoe het verkoopmechanisme werkt binnen deze industrie.

Verdiepend verder lezen? Of verder kijken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *